недеља, 07.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Извештаји 5 Међународни извештаји

Међународни извештаји

Из Извештаја Европске комисије о напретку у Србијi у 2009. години

Извештај америчке невладине организације „Global Integrity“

Из „Извештаја Европске комисије о напретку Србије у оквиру Процеса стабилизације и придруживања“, Европска комисија, 5.новембар 2008. године

Из „Извештаја Европске комисије о напретку Србије у оквиру Процеса стабилизације и придруживања“ за 2007. годину

Из „Извештаја Европске комисије о напретку Србије у оквиру Процеса стабилизације и придруживања“ за 2006. годину