Међународни извештаји

Из Извештаја Европске комисије о напретку у Србијi у 2009. години

Извештај америчке невладине организације „Global Integrity“

Из „Извештаја Европске комисије о напретку Србије у оквиру Процеса стабилизације и придруживања“, Европска комисија, 5.новембар 2008. године

Из „Извештаја Европске комисије о напретку Србије у оквиру Процеса стабилизације и придруживања“ за 2007. годину

Из „Извештаја Европске комисије о напретку Србије у оквиру Процеса стабилизације и придруживања“ за 2006. годину

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013