Видео упутства за стари Портал јавних набавки

Канцеларија за јавне набавке припремила је кратке видео туторијале са циљем да се корисници на практичан начин упознају са основама објављивања и проналажења огласа на старом Порталу. Туторијали који се тичу објављивања огласа и планова намењени су наручиоцима, док је туторијал за претрагу огласа намењен понуђачима.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013