Završna radionica regionalnog projekta: „Obuka u javnim nabavkama za Zapadni Balkan i Tursku“

Završna radionica regionalnog projekta: „Obuka u javnim nabavkama za Zapadni Balkan i Tursku“

Uprava za javne nabavke i regionalni projekat Evropske komisije „Obuka za javne nabavke za Zapadni Balkan i Tursku“ organizovali su završnu (petu po redu) radionicu II faze projekta koja je održana 02-05. jula 2012. godine. Cilj projekta je da se oformi jezgro od ukupno 25 domaćih sertifikovanih trenera koji su tokom dve faze petonedeljnih obuka stekli znanja o međunarodnim i evropskim pravilima i praksama u oblasti javnih nabavki, kao i interakciji ovih praksi sa domaćim pravilima i postupcima.

U prvoj fazi obuke (sprovedena u prvoj polovini 2011. godine), 5 stručnjaka iz više domaćih institucija (Uprava za javne nabavke, Kancelarija za evropske integracije, PKS, Transparentnost Srbija) završilo je obuku za trenere na engleskom jeziku, dok je tokom druge faze projekta (prva polovina 2012. godine) još dvadeset stručnjaka iz većeg broja domaćih institucija i organizacija (državna uprava, lokalna samouprava, javna preduzeća, vladine agencije, nevladine organizacije) uspešno završilo obuku na srpskom jeziku koja je obuhvatala kompletan ciklus javnih nabavki-od planiranja javnih nabavki, pa sve do izvršenja ugovora. Tokom obuke polaznicima je obezbeđen kvalitetan materijal za obuku koji je ubuhvatao 7 modula:

• Modul A: Uvod i osnovna načela
• Modul B: Organizacija na nivou naručioca
• Modul C: Priprema javne nabavke
• Modul D: Zakon o javnim nabavkama-područje primene
• Modul E: Sprovođenje postupka javne nabavke
• Modul F: Zaštita prava ponuđača i borba protiv korupcije
• Modul G: Upravljanje ugovorom

FOTOGALERIJA

FOTO

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013