УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА У ВЕЗИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА У ВЕЗИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Управа за јавне набавке припремила је Упутство понуђачима у вези измена и допуна Закона о јавним набавкама, како би се заинтересована лица (потенцијални понуђачи), подносиоци пријава и понуђачи благовремено упознали са изменама које су ступиле на снагу 12. августа 2015. године.

Упутство можете преузети у PDF формату

Упутство понуђачима у вези измена и допуна Закона о јавним набавкама

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013