Тренинг семинар: „ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРАКСИ“, Нови Сад, 23 и 24. новембар 2011. године

Тренинг семинар: „ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРАКСИ“, Нови Сад, 23 и 24. новембар 2011. године

Управа за јавне набавке Републике Србије и УНДП пројекат „Јачање махенизама одговорности у јавним финансијама“ одржали су трећи тренинг семинар „Јавне набавке у пракси“ намењем пилот градовима укљученим у пројекат (Суботица, Нови Сад, Панчево, Пожаревац и Ниш), 23. и 24. новембра 2011. године у Новом Саду.

Циљ тренинг семинара јесте да се ојачају капацитети запослених на пословима јавних набавки у јединицама локалне самоуправе.

У својству предавача, поред стручњака из Управе за јавне набавке, био је и др Игор Шолтес, председник Државне ревизорске институције Словеније. Поред запослених из пилот градова, као и Извршног већа АП Војводине, тренинг семинару су присуствовали и представници два велика наручиоца: Нардоне банке Србије и Министарства унутрашњих послова

На семинару су учесници имали прилике да, заједно са стручњацима из Управе за јавне набавке, анализирају кључне измене садржане у Нацрту измена и допуна Закона о јавним набавкама и њихове ефекте у пракси. Др Шолтес је упознао учеснике са искуствима Словеније у примени неких од предложених решења и дао препоруке како да се избегне понављање грешака које је Словенија својевремено направила и указао на искуства која Србија може искористити.

Други део тренинг семинара био је у форми интерактивне радионице за употребу Софтвера за спровођење поступка јавних набавки, који је развијен у оквиру пројекта.

Програм рада

Програм рада

Презентације

Prezentacija

Зоран Кртинић

Фото галерија

фото1

Фотографија 1

Фотографија 1

Фото 2

Фотографија 2

Фотографија 2

фото 3

Фотографија 3

Фотографија 3

Фотографија 4

Фотографија 4

Фотографија 4

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013