Sofisticiranost portala javnih nabavki 75%

Nivo sofisticiranosti servisa Javne nabavke, u skladu sa Capgemini metodologijom koja se koristi za potrebe Evropske komisije, iznosi 3 od mogućih 4, odnosno uspešnost servisa je procenjena na 75%.

Nivo sofisticiranosti servisa Javne nabavke, u skladu sa Capgemini metodologijom koja se koristi za potrebe Evropske komisije, iznosi 3 od mogućih 4, odnosno uspešnost servisa je procenjena na 75%. Izvor: Republički zavod za informatiku i internet, „Stanje razvoja e-uprave u Republici Srbiji za 2009. godinu“, link

Prema preporuci Evropske Komisije, za ocenu stanja e-Uprave u državama članicama Evropske Unije, do 2009. godine koristila se metodologija popularno nazvana eGovBe metodologija sa skupom od četiri indikatora: sofisticiranost, dostupnost servisa, orijentisanost ka korisniku i nacionalni portal. Izvor: Capgemini, „The User Challenge Benchmarking The Supply Of Online Public Services“, link

U studiji stanja e-Uprave iz 2009. godine koju je za potreba Evropske komisije vršio Capgemini, dodata su tri nova indikatora: iskustvo korisnika, dostupnost servisa e-javne nabavke i implementacija servisa e-javne nabavke Izvor: Capgemini, „Smarter, Faster, Better eGovernment“, link

Po zvaničnoj proceni Republičkog zavod za informatiku i internet, koji je primenio eGovBe metodologiju ali bez uključivanja novih indikatora, stanje e-Uprave u Srbiji za 2009. godinu vidno je poboljšano u odnosu na prva merenja vršena 2004. godine. Sa 15.24%, koliko je iznosila sofisticiranost u 2004. godini, dostignut je nivo od 51% sofisticiranosti u 2009. godini. Izvor: Gusev, M., Armenski, G. „Gap Analysis of eGovernment in Western Balkans“, link

U naučnom radu koji se odnosi na razvoj e-Uprave u Srbiji, a koji su izradili stručnjci Elektronskog fakulteta u Nišu i zvanično prezentovali na IS DOS konferenciji u Sava Centru u oktobru 2010. godine, istaknuto je da bi navedeni nivo od 51% sofisticiranosti e-Uprave u Srbiji bio daleko veći da je procena izvršena po novoj Capgemini metodologiji koja uključuje dostupnost i implementaciju servisa e-javne nabavke. Izvor: L. Stoimenov, N. Veljković, S. Bogdanović-Dinić, „Razvoj E-uprave u Srbiji-trendovi i izazovi kao posledica primene novih tehnologija“

Do znatnog napretka bi došlo, pre svega, zahvaljujući tome što je Uprava za javne nabavke, preko web portala Javne nabavke, omogućila objavljivanje, prećenje i pretraživanje javnih nabavki, kao i pregled i preuzimanje konkursne dokumentacije, te je Srbija, u pogledu ovog servisa, postala konkurentna zemljama EU.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013