Smanjivanje zastupljenosti pregovaračkog postupka kao prioritet u 2014. godini

U Programu rada Vlade za 2014. godinu, kao i u Akcionom planu za ispunjavanje preporuka iz Godišnjeg izveštaja Evropske komisije za 2012. godinu jedan od ključnih pokazatelja suzbijanja neregularnosti u oblasti javnih nabavki jeste smanjivanje učešća pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u ukupnoj vrednosti javnih nabavki. Na ovaj način se doprinosi ostvarivanju širih, strateških ciljeva Vlade kao što su slobodno delovanje konkurencije i transparentno trošenje javnih sredstava koji su sastavni deo politike Vlade, kao i obaveza koje su preuzete u okviru procesa pridruživanja EU.

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva koga karakteriše odsustvo transparentnosti i ograničena konkurencija učestvovao je, u prvom polugodištu 2013. godine, sa 24% u ukupnoj vrednosti javnih nabavki u Srbiji što je značajno iznad proseka u zemljama EU koji se kreće oko 5%. Da bi se obezbedilo slobodno delovanje konkurencije i puna transparentnost u javnim nabavkama, neophodno je značajno smanjiti nasleđeno visoko učešće pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva.

Uprava za javne nabavke će, u okviru svojih nadležnosti, a naročito mišljenjima o osnovanosti primene pregovaračkog postupka, nastojati da da maksimalan doprinos što većoj zastupljenosti otvorenog i restriktivnog postupka i smanjivanju udela pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva na nivo izuzetka kao što to Zakon predviđa. Ovo će istovremeno biti i važan pokazatelj uspešnosti reforme sistema javnih nabavki u Srbiji, a što će Vlada, javnost, domaće i međunarodne institucije moći da prate preko kvartalnih izveštaja o javnim nabavkama.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013