Састанак Надзорног одбора за спровођење пројекта: „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“

Састанак Надзорног одбора за спровођење пројекта: „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“

Представник Канцеларије за јавне набавке присуствовао је састанку Надзорног одбора за спровођење пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који се у сарадњи са УНДП и СИДА, финансира и имплементира у Србији. Корисници овог пројекта Државна ревизорска институција, Министарство финансија (Пореска управа, Централна јединица за хармонизацију) и Канцеларија за јавне набавке, представили су до сада спроведене активности и остварене резултате у оквиру пројекта.

Канцеларија за јавне набавке представила је кључне резултате остварене уз подршку пројекта у области јавних набавки. Такође, истакнуто је да Канцеларија планира да у наредном периоду настави са пројектним активностима ради унапређења система јавних набавки.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013