ПРИМО форум о јавним набавкама

ПРИМО форум о јавним набавкама

Представници Управе за  јавне набавке учестовали су на 15. PRIMO Форуму о јавним набавкама, који је у организацији и под покровитељством Светске банке одржан у Ташкенту, у Узбекистану, у периоду од 10. до 13. априла 2019. године . Циљ Форума био је промовисање регионалне и глобалне сарадње у области јавних набавки и управљања уговорима, а како би се побољшали резултати јавних инвестиција.

На Форуму је учествовало преко 100 учесника одговорних за креирање политика јавних набавки из 24 државе, углавном земаља југоисточне Европе и централне Азије, као и представници различитих међународних институција, као што су:  EBRD, SIGMA, EU  SIGMA, EIB, OECD, WTO, UNCITRAL.

Представници Управе за  јавне набавке узели су активно учешће на овом форуму, а посебно кроз учешће на панелу под називом „Управљање јавним инвестицијама и јавно-приватно партнерство“.

Управа за јавне набавке је од Министарства финансија Узбекистана преузела домаћинство наредног PRIMO Форума, који ће се одржати у Србији 2020. године.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013