ПРИМЕНА ИЗМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПРИМЕНА ИЗМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Представници Управе за јавне набавке учествовали су у дискусији о Изменама и допунама Закона о јавним набавкама коју је 16. септембра 2015. године организовала Америчка привредна комора у Србији и Мисија ОЕБС-а у Србији.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013