ПОСТАВЉЕНА НАДОГРАЂЕНА ВЕРЗИЈА СОФТВЕРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ И КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

ПОСТАВЉЕНА НАДОГРАЂЕНА ВЕРЗИЈА СОФТВЕРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ И КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Обавештавамо вас да je постављена надограђена верзија софтвера за планирање набавки и квартално извештавањe.

Поред техничког унапређења, кључне новине у софтверу се односе на прегледе и извештавање у вези са: централизованим набавкама, непланираним набавкама, детаљима уговора закљученим у поступку јавне набавке мале вредности и изузетим набавкама, кратким прегледом плана са извршењем поступака и уговора, копирањем података из претходног плана у нови итд.

Уколико је корисник, у моменту постављања нове верзије софтвера, у току израде плана набавки за 2015. годину, може преузети нову верзију, по упутству датом од стране Управе за јавне набавке, чиме ће целокупна база претходно унетих података бити преузета, и наставити даље са радом.

Уколико је наручилац већ усвојио план набавки за 2015. годину пре постављања ажурираног софтвера, није потребно да врши било какву измену већ усвојеног и достављеног плана, већ ће само преузети нову апликацију и наставити даље да ради у новој верзији (измене плана, извршење плана, унос података о закљученим уговорима итд.).

За техничку подршку у вези са радом са софтвером, наручиоци се могу обратити путем mail-a, на адресу: plan.tehnickapodrska@ujn.gov.rs

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013