Последњи испитни рок за службеника за јавне набавке по важећем Закону

Последњи испитни рок за службеника за јавне набавке по важећем Закону

Поштоване колеге, обавештавамо Вас да је последњи испитни рок за полагање испита за службеника за јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08) и Правилником о поступку издавања сертификата за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, број 50/09) март месец, с обзиром да од 01. априла 2013. године креће примена новог Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), као и да даном почетка примене новог Закона престаје да важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08) и подзаконски акти донети на основу овог закона.

Молимо да пријаве доставите благовремено како би били у могућности да организујемо потребан број испита сходно пристиглим пријавама, а имајући у виду и да се о одобравању полагања испита кандидат обавештава најкасније 15 дана пре дана одржавања испита.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013