Пододбор за унутрашње тржиште и конкуренцију

Пододбор за унутрашње тржиште и конкуренцију

Представници Управе за  јавне набавке учестовали су на Пододбору за унутрашње тржиште и конкуренцију који је одржан 18. јуна 2020. године путем Webex платформе.

На Пододбору за унутрашње тржиште и конкуренцију пред представницима Европске комисије изложени су прилози које су припремили надлежни органи државне управе на следеће теме: 1) Заштита и спровођење права интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине; 2) Јавне набавке; 3) Слобода пружања услуга; 4) Банкарство, осигурање и друге финансијске услуге; 5) Право привредних друштава, рачуноводство и ревизија; 6) Јавно здравље и заштита потрошача; 7) Политика конкуренције.

Представници Управе за јавне набавке су, у складу са својим надлежностима, известили Европску комисију о најновијим информацијама у вези са новим Законом о јавним набавкама, Правилником о садржини конкурсне документације, скорашњим искуствима са системом е-набавки у Србији, Програмом развоја јавних набавки и информације о новом развојном оквиру (2019-2023), административним капацитетима Управе за јавне набавке.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013