Планови набавки-радионица са Државном ревизорском институцијом

Планови набавки-радионица са Државном ревизорском институцијом

Управа за јавне набавке је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, 19.11.2014. године одржала радионицу за представнике Државне ревизорске институције, на којој је презентован апликативни софтвер за планирање набавки и квартално извештавање .

Том приликом, учесници радионице су упознати са софтвером који је Управа за јавне набавке посебно израдила у сврху претраге и анализе достављених планова набавки и кварталних извештаја наручилаца, са крајњим циљем унапређења послова надзора и провере исправности пословања у области јавних набавки од стране надлежних институција.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013