Округли сто:“Инструменти за унапређење перформанси јавних набавки“

Округли сто:“Инструменти за унапређење перформанси јавних набавки“

Управа за јавне набавке организовала је, у сарадњи са Светском банком и уз подршку Британске амбасаде, дводневни округли сто на коме су представљени савремени инструменти за унапређење економичности и ефикасности јавних набавки.

Скупу су присуствовали представници обе стране у поступку јавне набавке – наручилаца и понуђача.

Учесници су имали прилике да се упознају са искуствима словеначког тела за централизоване јавне набавке у примени оквирних споразума и критеријума економски најповољније понуде. Поред тога, представљени су и модели оквирних споразума код којих је коришћен критеријум економски најповољније понуде за набаваке услуга превођења, авио карата, персоналних рачунара и ИТ опреме који се веома често појављују као предмети набавке.

Посебна пажња посвећена је представљању словеначких искустава у истраживању тржишта и управљању уговорима, областима у којима је пракса код нас још увек недовољно развијена.

Агенда

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013