Održana radionica na temu „Koheziona politika Evropske unije u novoj finansijskoj perspektivi 2021-2027”

Održana radionica na temu „Koheziona politika Evropske unije u novoj finansijskoj perspektivi 2021-2027”

Predstavnik Uprave za javne nabavke učestvovao je na radionici pod nazivom „Koheziona politika Evropske unije u novoj finansijskoj perspektivi 2021-2027“, održanoj u Beogradu 23. aprila 2019. godine.

Koheziona politika, poznata i kao Regionalna politika, predstavlja glavnu investicionu politiku Evropske unije, koja doprinosi stvaranju novih radnih mesta, poboljšanju kvaliteta života građana i povećanju ukupnog ekonomskog razvoja kako država članica, tako i EU u celini.

Cilj radionice bio je upoznavanje učesnika sa perspektivama kohezione politike nakon 2020. godine (na strateškom i operativnom nivou), unapređenje razumevanja kohezione politike, posebno iz ugla Republike Srbije, i prezentacija pouka naučenih od drugih zemalja.

Pregovori za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji u oblasti kohezione politike, u smislu ispunjenja zahteva i principa, i pripreme za njeno delotvorno sprovođenje, vode se kroz Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Uprava za javne nabavke učestvovala je u izradi akcionog plana za navedeno poglavlje.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013