Одржан вебинар на тему „У сусрет новом Закону о јавним набавкама“

Одржан вебинар на тему „У сусрет новом Закону о јавним набавкама“

Дана 11.6.2020. године, у организацији НАЛЕДА и Пословног удружења понуђача Србије, а уз подршку Управе за јавне набавке и експерата из области јавних набавки, одржан је вебинар на тему „У сусрет новом Закону о јавним набавкама“.

Вебинар је одржан у циљу припреме наручилаца и понуђача за почетак примене Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19), од 1. јула 2020. године.

Вебинару је приступило укупно 255 учесника.

Учесници вебинара су имали прилику да се упознају са електронском комуникацијом према новом Закону о јавним набавкама, са општим подацима о новом Порталу јавних набавки  – модули и функционалности, као и са кључним деловима Портала јавних набавки за наручиоце и понуђаче.

Такође, запослени у Управи за јавне набавке су одговорили на питања која су постављена до дана одржавања вебинара.

Одржани вебинар можете погледати путем линка: https://www.youtube.com/watch?v=V8atMnCHK9o&t=630s.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013