Одржан вебинар на тему система динамичне набавке и електронских каталога

Одржан вебинар на тему система динамичне набавке и електронских каталога

Канцеларија за јавне набавке је дана 6. и 7. октобра 2020. године, уз подршку Пројекта „ЕУ подршка даљем унапређењу система јавних набавки у Републици Србији“, одржала вебинар за наручиоце и понуђаче на тему  система динамичне набавке и електронских каталога према Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19).

Учесници вебинара су имали прилику да се на практичном примеру упознају са начином успостављања и вођења система динамичне набавке са понудама у форми електронских каталога.

Вебинару је присуствовало 80 учесника.

Одржани вебинар можете погледати приступом следећој интернет страници:

http://eupodrska.ujn.gov.rs/bebinar-na-temu-sistema-dinamicne-nabavke-i-elektronskih-kataloga/

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013