ODRŽAN VEBINAR NA TEMU „KORIŠĆENJE NOVOG PORTALA JAVNIH NABAVKI“

ODRŽAN VEBINAR NA TEMU „KORIŠĆENJE NOVOG PORTALA JAVNIH NABAVKI“

Dana 30.7.2020. godine, Kancelarija za javne nabavke u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, a uz podršku Projekta „EU podrška daljem unapređivanju sistema javnih nabavki u Srbiji“, održala je vebinar na temu „Korišćenje novog portala javnih nabavki“.

Vebinar je održan u cilju upoznavanja naručilaca i ponuđača sa osnovnim funkcionalnostima novog Portala javnih nabavki i to u sledećim oblastima:

  • Priprema i objavljivanje otvorenog postupka javne nabavke;
  • Priprema i podnošenje e-ponuda u otvorenom postupku;
  • Otvaranje ponuda i stručna ocena ponuda;
  • Uvid u ponude i zaštita prava i
  • Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva.

Vebinaru je pristupilo preko 300 učesnika.

Održani vebinar možete pogledati putem linka:

https://bbbonlineobuke.pks.rs/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=116cc840bff65a13a4d189abd0673c5535e03816-1596093393222.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013