Одржан шести Одбор за стабилизацију и придруживање

Одржан шести Одбор за стабилизацију и придруживање

У Бриселу је 6. новембра 2019. године одржан шести Одбор за стабилизацију и придруживање на којем су учешће узели и представници Управе за јавне набавке и на којем је размотрен даљи напредак Републике Србије у процесу европских интеграција.

На самом Одбору разговарало се о политичким и економским критеријумима које Република Србија треба да испуни у току процеса приступања Европској унији. Представници Управе за јавне набавке говорили су у делу који се односи на економске критеријуме и област „Унутрашње тржиште и конкуренција“. У том делу изнете су новине и динамика у вези са усвајањем новог Закона о јавним набавкама који је усвојен на седници Владе од 23. септембра 2019. године, затим су изнети подаци о капацитетима и планираном динамиком попуњавања радних места у 2019. и 2020. години, као и подаци о броју сертификованих службеника за јавне набавке до сада.

Представници Европске комисије су похвалили усвајање Закона о јавним набавкама од стране Владе Републике Србије и охрабрили даље јачање капацитета Управе за јавне набавке.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013