Обука за представнике наручилаца и понуђача

Обука за представнике наручилаца и понуђача

Управа за јавне набавке је дана 18. новембра 2016. године у Београду организовала обуку за представнике наручилаца и понуђача.

Теме о којима је било речи су:

  • Планирање јавних набавки
  • Примена оквирних споразума
  • Измене уговора
  • Ставови и мишљења УЈН
  • Заштита права

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013