МОДЕЛИ КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке припремила моделе конкурсних документација за отворени поступак, рестриктивни поступак, квалификациони поступак и поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/12“).

Моделе конкурсне документације погледајте овде.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013