Мишљења УЈН о примени Закона о јавним набавкама

На велики број питања наручилаца у вези са набавком електричне енергије, услуге приватних судских извршитеља и мобилне телефоније, Управа за јавне набавке дала је одговоре.

Одговоре Управе за јавне набавке погледајте овде.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013