Консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама

Консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама

Консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама.

Консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама можете добити сваког радног дана у периоду од 9-12 часова на телефон 011/2888-713.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013