КОНФЕРЕНЦИЈА: „Актуелна питања у светлу измена и допуна Закона о јавним набавкама“

КОНФЕРЕНЦИЈА: „Актуелна питања у светлу измена и допуна Закона о јавним набавкама“

Управа за јавне набавке организовала је, уз подршку Програма за развој Уједињених нација, конференцију: „Актуелна питања у светлу измена и допуна Закона о јавним набавкама“, 11. септембра 2015. године, у Клубу посланика, Толстојева 2, Београд.

На конференцији су полазници имали прилике да се упознају са европском праксом у подстицању учешћа малих и средњих предузећа и социјално одговорних набавки које су добиле на значају у новим директивама ЕУ. Поред тога, стручњаци Управе за јавне набавке упознали су учеснике са најзначајнијим изменама Закона о јавним набавкама. Семинару је присуствовало 100 представника министарстава, републичких органа и организација и јавних предузећа.

Програм рада

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013