ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПОНУЂАЧА

Управа за јавне набавке је у сарадњи са Привредном комором Србије – Центром за едукацују и стручно образовање, дана 15.09.2014. године, у просторијама Коморе, одржала други семинар под називом „Јачање капацитета понуђача – како да учествујете у поступцима јавних набавки“.

Семинар је организован за мала и средња предузећа, са циљем да се исти више укључе у поступке јавних набавки и тиме повећају своје шансе за добијање уговора о испоруци добара, пружању услуга или извођењу радова које додељују наручиоци у смислу Закона о јавним набавкама.

Централне теме семинара биле су:
• Портал јавних набавки – како пронаћи оглас о јавној набавци за предмет јавне набавке за који сте заинтересовани
• Како припремити и поднети понуду
• Како заштити права у поступцима јавних набавки

Учешће на семинару узело је око 60 представника понуђача, који су информисани на који начин да пронађу оглас о јавној набавци за који су заинтересовани, како на квалитетан начин да припреме и поднесу понуду и који је пут ка заштити њихових права у поступцима јавних набавки.

Агенда

Презeнтације можете прeузети са сајта Привредне коморе Србије.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013