Iz Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u 2009.godini

Iz Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u 2009.godini

EVROPSKA KOMISIJA, Brisel, 14.10.2009. godina Značajan napredak ostvaren u oblasti javnih nabavki.

Glavni izazovi u 2009-10. godini

(str 35-6)

4.1.6. Javne nabavke

Značajan napredak ostvaren u oblasti javnih nabavki

Srbija je usvojila novi Zakon o javnim nabavkama u decembru 2008. godine, a podzakonske akte neophodne za njegovu primenu u julu 2009. godine. Zakon je omogućio značajno popravljanje regulatornog okvira u oblasti javnih nabavki i predstavlja pozitivan korak u pravcu usaglašavanja sa «evropskim zakonodavstvom». Zakon je doneo nekoliko značajnih novina, kao što je sertifikacija službenika za javne nabavke, uvođenje elektronskih nabavki i uspostavljanje elektronskog portala za javne nabavke, mogućnosti sudske revizije žalbenog postupka, uvođenje antikorupcijsih odredbi, kao i institucionalne nezavisnosti tela nadležnih za javne nabavke, konkretno Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava. Ipak, prisutne su i izvesne manjkavosti u novom zakonodavstvu, a koje se tiču definicije naručilaca, slučajeva u kojima je predviđeno izuzimanje od primene Zakona, kao i uslova za primenu restriktivnog postupka. Takođe je potrebno da se pripremi adekvatan regulatorni okvir za koncesije.

Srbija treba da osigura punu implementaciju novog Zakona tako što će biti izabrani članovi nove Komisije za zaštitu prava i tako što će obezbediti dovoljna finansijska sredstva za institucije nadležne za javne nabavke. Strategija za unapređenje sistema javnih nabavki u Srbiji treba da bude finalizovana. Slabosti u oblasti interne i eksterne revizije umanjuju efikasnost sistema javnih nabavki u celini. Administrativni kapaciteti i koordinacioni mehanizmi najvažnijih učesnika u sistemu javnih nabavki treba da jačaju i to posebno da bi se suzbila korupcija.

U celini posmatrano, Srbija je ostvarila umeren napredak ka uspostavljanju efikasnog i u potpunosti nezavisnog sistema javnih nabavki. Neophodni su dalji napori na jačanju kapaciteta da se ispune zahtevi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u ovoj oblasti

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013