7. Regionalna IPA konferencija o javnim nabavkama

7. Regionalna IPA konferencija o javnim nabavkama

U Valoni (Albanija), 9-10. septembra 2014., održana je dvodnevna konferencija o javnim nabavkama u organizaciji SIGMA-e na kojoj su učestvovali predstavnici centralnih tela za sprovođenje politike javnih nabavki, u regionu Zapadnog Balkana i Turske, kao i predstavnici tela nadležnih za zaštitu prava u javnim nabavkama. Glavna tema konferencije odnosila se na planove za legislativnu i institucionalnu reformu u kontekstu novih direktiva EU u oblasti javnih nabavaki.

U ime Uprave za javne nabavke, konferenciji su prisustvovali gđa Svetlana Ražić, g. Miloš Jović i g. Borisav Knežević.

Više informacija o inicijativi SIGMA na: http://www.sigmaweb.org

Foto galerija

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013