Организовање обука за наручиоце

Организовање обука за наручиоце

Управа за јавне набавке реализовала је пет обука за наручиоце.

Теме обука биле су сачињавање извештаја о извршењу плана набавки, најчешћа питања и одговори из области јавних набавки, јавне набавке на локалном нивоу, централизација јавних набавки на локалном новоу итд.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013