Uprava za javne nabavke je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS" br. 120/04) odredila Suzanu Todorović kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Novi Zakon o javnim nabavkama

03. 01. 2013

Narodna skupština je 29. decembra 2012. godine usvojila novi Zakon o javnim nabavkama koji stupa na snagu 6. januara 2013. godine, a čija je primena predviđena od 1. aprila 2013. godine.

(Word format)

(PDF format)