ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Од 1. јануара 2017. године мења се број рачуна за уплату накнаде трошкова за полагање испита за Службеника за јавне набавке

Број рачуна: 840-0000030976845-55
Позив на број: 97/18412000401410742321

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013