Ispit

Ispit za službenika za javne nabavke

Ispit za službenika za javne nabavke se organizuje po pravilu jednom mesečno za najmanje 15 prijavljenih kandidata. Termine i mesto održavanja ispita Kancelarija za javne nabavke objavljuje na svojoj internet stranici.

Prijava za polaganje ispita Kancelariji za javne nabavke podnosi se na obrascu prijave.

Uz prijavu za polaganje ispita naručilac podnosi dokaz o plaćenim troškovima polaganja ispita koji iznose 1.000,00 dinara.

  • Svrha uplate: Naknada troškova za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
  • Primalac: Kancelarija za javne nabavke
  • Broj računa: 840-0000030976845-55
  • Poziv na broj: 97/18412000401410742321

Prijava za polaganje ispita se podnosi na email adresu: sluzbenik@ujn.gov.rs. Uz popunjeni obrazac prijave potrebno je dostaviti dokaze na način bliže opisan u obrascu prijave.

Kancelarija za javne nabavke rešenjem odobrava polaganje ispita. O odobravanju polaganja ispita kandidat se obaveštava na email adresu navedenu u prijavi najkasnije 15 dana pre dana održavanja ispita. Rešenje o odobravanju polaganja ispita naročito sadrži ime i prezime kandidata,  podatak o datumu, vremenu i mestu održavanja ispita.

Na molbu kandidata, Kancelarija za javne nabavke može odložiti polaganje ispita ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit. Kandidat je dužan da razloge zbog kojih traži odlaganje ispita učini verovatnim.

Ispit se polaže testiranjem u pisanom obliku koje traje 180 minuta, bez prekida i pauza. Za vreme ispita dozvoljeno je korišćenje zakona i podzakonskih akata, osim ako su u obliku publikacija, koja sadrže tumačenja, odnosno obrazloženje pojedinih članova tih propisa.

Test za svaki ispit posebno utvrđuje testna komisija. Test ima ukupno 55 ispitnih pitanja, od kojih 15 pitanja nose po jedan bod,  35 pitanja nose po dva boda i 5 pitanja nose po tri boda što ukupno čini 100 bodova. Ispitna komisija ocenjuje uspeh kandidata, a kandidat koji na ispitu dobije najmanje 75 bodova položio je ispit. Ispitna komisija ima tri člana, koju čine predstavnici Kancelarije za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

 

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013