Документа

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
Преузмите овде

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ПРИХВАТА АНАЛИЗА АКТИВНОСТИ У ПРОЦЕСУ ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Преузмите овде

ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ТИМА ЗА ВОЂЕЊЕ ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Преузмите овде

ОСНОВA ЗА ВОЂЕЊЕ ПРЕГОВОРА И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Преузмите овде

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ УСМЕРАВА И УСКЛАЂУЈЕ РАД ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПРЕГОВАРАЧКИХ ПОЗИЦИЈА У ПРОЦЕСУ ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Преузмите овде

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ УСМЕРАВА И УСКЛАЂУЈЕ РАД ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА АНАЛИТИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И ОЦЕНЕ УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВНИМ ТЕКОВИНАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЊИХОВЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ (СКРИНИНГ)
Преузмите овде

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013