Model internog akta i Model internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Obaveštavamo vas da je Uprava za javne nabavke uskladila Model internog akta i Model internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15) i Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS“, broj 83/15).

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013