Softver za planiranje i izveštavanje (ZJN/2015)

NADOGRADNJA SOFTVERA – za naručioce koji već imaju instaliran program na svom računaru

—————————————————————————————————————–

INSTALACIJA SOFTVERA – za naručioce koji instaliraju program po prvi put

—————————————————————————————————————–

Plan javnih nabavki, izmene i dopune plana naručilac objavljuje objavljuje na Portalu javnih nabavki u roku od deset dana od dana donošenja.

Kvartalni izveštaj o javnim nabavkama šalje se Upravi za javne nabavke na adresu: izvestaj@ujn.gov.rs

Za tehničku podršku u vezi sa radom sa softverom, naručioci se mogu obratiti putem mail-a, na adresu: plan.tehnickapodrska@ujn.gov.rs

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013