Софтвер за планирање и извештавање (ЗЈН/2015)

НАДОГРАДЊА СОФТВЕРА – за наручиоце који већ имају инсталиран програм на свом рачунару

—————————————————————————————————————–

ИНСТАЛАЦИЈА СОФТВЕРА – за наручиоце који инсталирају програм по први пут

—————————————————————————————————————–

План јавних набавки, измене и допуне плана наручилац објављује објављује на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана доношења.

Квартални извештај о јавним набавкама шаље се Управи за јавне набавке на адресу: izvestaj@ujn.gov.rs

За техничку подршку у вези са радом са софтвером, наручиоци се могу обратити путем mail-a, на адресу: plan.tehnickapodrska@ujn.gov.rs

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013