Mišljenja i objašnjenja ZJN/2019

Pitanje:

Da li se ugovor o javnoj nabavci, koji je zaključen nakon postupka javne nabavke koji je sproveden u skladu sa odrebama Zakona o javnim nabakama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: ZJN/2015), posle 1. jula 2020. godine, menja u skladu sa odredbama tog zakona ili Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19, u daljem tekstu: ZJN/2019)?

Odgovor

Pitanje:

Način postupanja sa dodatnim radovima koji se pojave nakon 1. jula 2020. godine, odnosno nakon početka primene Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19, u daljem tekstu: ZJN/2019)

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013