home

Стратегија и Акциони план

Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014-2018. година и Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2015. године