home

Саопштења

19. 04. 2018

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке је 19.4.2018. године свечано доделила сертификате групи од 217 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке.

[детаљније]

24. 11. 2017

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке је 24.11.2017. године свечано доделила сертификате групи од 196 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке.

[детаљније]

07. 07. 2017

Приручник за службеника за јавне набавке

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке ажурирала Приручник за службеника за јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), како би се кандидатима олакшала припрема за полагање испита.

[детаљније]

09. 06. 2017

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe je деветoг јуна 2017. гoдинe свeчaнo дoдeлилa сeртификaтe групи oд 178 службeникa кojи су сa успeхoм пoлoжили испит зa службeникa зa jaвнe нaбaвкe.

[детаљније]

28. 12. 2016

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ОД 1. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ МЕЊА СЕ БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

[детаљније]

сва саопштења