Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Округли сто:"Инструменти за унапређење перформанси јавних набавки"

01. 06. 2018

Управа за јавне набавке организовала је, у сарадњи са Светском банком и уз подршку Британске амбасаде, дводневни округли сто на коме су представљени савремени инструменти за унапређење економичности и ефикасности јавних набавки.

Скупу су присуствовали представници обе стране у поступку јавне набавке - наручилаца и понуђача.

Учесници су имали прилике да се упознају са искуствима словеначког тела за централизоване јавне набавке у примени оквирних споразума и критеријума економски најповољније понуде.  Поред тога, представљени су и модели оквирних споразума код којих је коришћен критеријум економски најповољније понуде за набаваке услуга превођења, авио карата, персоналних рачунара и ИТ опреме који се веома често појављују као предмети набавке.

Посебна пажња посвећена је представљању словеначких искустава у истраживању тржишта и управљању уговорима, областима у којима је пракса код нас још увек недовољно развијена.  

Агенда

 

ФОТО ГАЛЕРИЈА

1

2

3

4

5

6