Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Радионица: Модел конкурсне документације за набавку услуге осигурања

10. 04. 2018

Управа за јавне набавке је дана 10. априла 2018. године у Београду, уз подршку Програмa Уједињених нација за развој (UNDP) и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA), организовала другу радионицу са циљем разматрања садржине припремљеног модела конкурсне документације за конкретан предмет јавне набавке, и то услуге осигурања (лица, имовине и возила).

У радионици су учествовали представници наручилаца али и велики број представника понуђача, осигуравајућих кућа. У живој и интерактивној дискусији разматрана је применљивост датог модела, нарочито када је реч о дефинисању предмета услуге осигурања, услова за учешће у поступку јавне набавке и предложених елемената критеријума економски најповољније понуде.

Учесници су дали веома конкструктивне примедбе, мишљења и сугестије које ће сигурно бити од значаја за финализацију предметног документа пре његовог објављивања на интернет страници Управе за јавне набавке.

Управа за јавне набавке овим путем захваљује свим учесницима радионице.

 

ФОТО ГАЛЕРИЈА

1

2

3

4

5