Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Међународни извештаји

Из Извештаја Европске комисије о напретку у Србијi у 2009. години  

Преузмите овде

Преузмите овде

____________________________________________________________

Извештај америчке невладине организације "Global Integrity"

Преузмите овде

Преузмите овде    

____________________________________________________________

Из "Извештаја Европске комисије о напретку Србије у оквиру Процеса стабилизације и придруживања", Европска комисија, 5.новембар 2008. године

Преузмите овде

Преузмите овде

____________________________________________________________

 Из "Извештаја Европске комисије о напретку Србије у оквиру Процеса стабилизације и придруживања" за 2007. годину

Преузмите овде

____________________________________________________________

Из "Извештаја Европске комисије о напретку Србије у оквиру Процеса стабилизације и придруживања" за 2006. годину

Преузмите овде

____________________________________________________________