Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Софтвер за планирање и извештавање

НАДОГРАДЊА СОФТВЕРА - за наручиоце који већ имају инсталиран програм на свом рачунару

 

Надоградња софтвера за планирање набавки и квартално извештавање на верзију 3-5

Измене и упутство за инсталацију надоградње софтвера верзија 3.5

Упутство за рад са софтвером за планирање набавки и квартално извештавање верзија 3-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНСТАЛАЦИЈА СОФТВЕРА - за наручиоце који инсталирају програм по први пут

 

Софтвер за планирање набавки и квартално извештавање верзија 3-5

Софтвер за планирање набавки и квартално извештавање - рад у мрежном окружењу верзија 3-5

Упутство за рад са софтвером за планирање набавки и квартално извештавање верзија 3-5

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План јавних набавки, измене и допуне плана наручилац објављује објављује на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана доношења.

Квартални извештај о јавним набавкама шаље се Управи за јавне набавке на адресу: izvestaj@ujn.gov.rs

За техничку подршку у вези са радом са софтвером, наручиоци се могу обратити путем mail-a, на адресу: plan.tehnickapodrska@ujn.gov.rs