Mladen Alempijević

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА РЕГИСТРОМ ПОНУЂАЧА И ОБАВЕЗОМ УСКЛАЂИВАЊА СА ОДРЕДБАМА НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Чланом 128. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: нови ЗЈН) прописано је да је организација надлежна за регистрацију привредних субјеката дужна да...

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА СПРОВОЂЕЊЕМ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Обавештавамо све учеснике у поступцима јавних набавки да су и током проглашеног ванредног стања, у обавези да поступају у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник...

Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача

Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача објављен је 28.2.2020. године у Службеном гласнику Републике Србије број 17/20. Правилник је ступио на...

ОБЈАВЉЕН НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Нови закон о јавним набавкама објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број 91/19 од 24.12.2019. године. Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике...

Осмо заседање Конференције држава уговорница УН Конвенције против корупције (UNCAC)

Представник Управе за јавне набавке набавке учествовао је на осмом заседању Конференције држава уговорница УН Конвенције против корупције (UNCAC), која се одржавала у Абу Дабију. Заседање је окупило више од...

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013