Video uputstva za stari Portal javnih nabavki

Kancelarija za javne nabavke pripremila je kratke video tutorijale sa ciljem da se korisnici na praktičan način upoznaju sa osnovama objavljivanja i pronalaženja oglasa na starom Portalu. Tutorijali koji se tiču objavljivanja oglasa i planova namenjeni su naručiocima, dok je tutorijal za pretragu oglasa namenjen ponuđačima.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013